Proszę czekać, trwa ładowanie...

Polityka prywatności

Informacje o użytkownikach

Portal tpn.pl - którego częścią jest Elektroniczna Książka Wyjść Taternickich - ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług.

W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp., a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia). W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Pliki cookies (ciasteczka)

Cookie to bardzo małe pliki, które strona internetowa zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej, jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp. Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu m. in. nie wyświetlają się użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane również przez instytucje/firmy badawcze. Informacje zapisywane przez portal tpn.pl do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy, dalej: my. Nasza siedziba znajduje się w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1. Możesz skontaktować się z nami:

  • listownie na adres: ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane;

  • telefonicznie: +48 18 20 23 200;

  • e-mailowo: sekretariat@tpn.pl.

Możesz również kontaktować się na adres e-mailowy inspektora ochrony danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie dane zbiera administrator? W jakich celach będą one przetwarzane oraz na jakiej podstawie prawnej?

Twoje dane osobowe w zakresie: nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła będą przetwarzane w celach rejestracji i prowadzenia konta użytkownika. Dane te możesz uzupełnić w zakładce „Profil”, podając również swoje imię/pseudonim, nazwisko oraz numer telefon. W przypadku dokonywania zgłoszeń wyjść taternickich Twoje dane osobowe w zakresie: imienia/pseudonimu, numeru telefonu oraz adresu e-mail będą przetwarzane również w celu ich obsługi i realizacji. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest umowa o świadczenie usług, którą zawierasz z nami poprzez rejestrację konta.

Oprócz wyżej wymienionych danych osobowych w celu zgłoszenia konkretnego wyjścia należy podać dane w zakresie godzin wyjścia i planowanego powrotu oraz drogi (masyw górski, droga taternicka). Dane te są nam niezbędne w celu umożliwienia kontroli legalności przebywania osób poza szlakami turystycznymi oraz monitorowania wielkości ruchu taterniczego. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w tym przypadku:

  • konieczność wypełnienia przez nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 15 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 142) w związku z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011 r., nr 108, poz. 1241 ze zm.), a także

  • konieczność ochrony Twoich żywotnych interesów poprzez zapewnienie bezpieczeństwa z ramach planowanego wyjścia.

 

Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę (zakładka „Profil publiczny”), Twojej dane osobowe zakresie: nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu udostępnimy innym zarejestrowanym użytkownikom w ramach prowadzonej przez nas listy taterników – zakładka „Taternicy”. Decyzję o zakresie upublicznienia swoich danych podejmujesz samodzielnie poprzez wybór odpowiednich opcji w zakładce „Profil publiczny”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku wyrażona przez Ciebie zgoda.

Czy muszę podawać swoje dane osobowe? Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych osobowych w zakresie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług w postaci rejestracji i prowadzenia konta użytkownika. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych, wyżej wymienionych celów. Odmowa podania poszczególnych kategorii danych uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności proponowanych w ramach konta.

Czy moje dane będą komuś udostępniane?

Twoje dane osobowe nie będą nikomu udostępnione – poza osobami, które zostały przez nas upoważnione. Będą to przede wszystkim pracownicy i współpracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Masz również możliwość udostępnienia swoich danych innym zarejestrowanym użytkownikom, korzystając z odpowiednich opcji wyboru w zakładce „Profil”.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony wyłącznie od Twojej własnej woli. W dowolnym momencie możesz modyfikować zakres udostępnionych przez siebie danych osobowych poprzez wybór odpowiednich opcji w ramach konta użytkownika (zakładki „Profil” i „Moje wyjścia”). Zaprzestanie przetwarzania danych w zakresie adresu e-mail oraz hasła wiąże się z koniecznością usunięcia konta użytkownika. W tym celu należy się z nami skontaktować (dane kontaktowe patrz wyżej).

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  • prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Masz ponadto prawo cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie, jednak ich wycofanie nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonych zgód przed ich cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wybór odpowiedniej opcji w ramach konta użytkownika (zakładki „Profil” i „Moje wyjścia”) albo poprzez kontakt z nami drogą telefoniczną albo e-mailową.