Proszę czekać, trwa ładowanie...

Regulamin

Regulamin elektronicznej Książki Wyjść Taternickich

Regulamin obowiązuje od 27 października 2019 roku.

 

1. Informacje o firmie

Elektroniczna Książka Wyjść Taternickich (dalej "KWT”) działająca pod adresem wspinanie.tpn.pl jest własnością Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, NIP: 736-171-53-04.

2. Podstawa prawna rejestracji wyjść taternickich

Zarządzenie Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

3. Działanie Systemu KWT

A. Użytkownik może dodać zgłoszenie wyjścia bez zakładania konta. W takim wypadku wpis do KWT obejmuje:

 • liczbę osób w zespole

 • datę i godzinę wyjścia

 • planowaną godzinę powrotu

 • miejsce wspinania (drogę taternicką)

Po wypełnieniu formularza, system wyświetli potwierdzenie dodania wpisu wraz z kodem (w formacie xxx-xxxx), który należy wydrukować lub zapamiętać, na wypadek kontroli Służb Parku.

B. Użytkownik może zarejestrować w systemie konto. Aby zarejestrować konto należy podać dane:

 • nazwę Użytkownika

 • adres e-mail

 • ustalić hasło do konta

Następnie należy uzupełnić profil o następujące dane:

 • imię (lub nick)

 • nazwisko (opcjonalnie)

 • numer telefonu

Dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto wpis do KWT obejmuje:

 • imię (nick) i nazwisko (pobierane automatycznie z konta)

 • liczbę osób w zespole

 • imię i nazwisko wszystkich osób w zespole

 • datę i godzinę wyjścia

 • planowaną godzinę powrotu (godzina alarmowa),

 • miejsce wspinania (drogę/drogi taternickie)

C. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak:

 • historia swoich wyjść

 • możliwość dodania kilku planowanych dróg

 • baza dróg taternickich

 • forum

 • możliwość edycji zgłoszenia

 • możliwość usunięcia / edycji wpisu za pomocą sms-a

 • bieżące komunikaty Tatrzańskiego Parku Narodowego,

 • funkcje społecznościowych

D. Użytkownik zarejestrowany, po dokonaniu zgłoszenia otrzyma sms-a potwierdzającego dokonanie rejestracji wyjścia wraz z kodami umożliwiającymi za pomocą sms-a dokonanie usunięcia wpisu, zmiany godziny powrotu oraz potwierdzenia powrotu. Za wysłanie smsa z kodem Administrator nie pobiera żadnych opłat. Koszt wysłania sms-a zwrotnego zależny jest od taryfy operatora, z którego usług telefonicznych korzysta zgłaszający wyjście.

E. Użytkownik zarejestrowany może utworzyć profil publiczny widoczny dla innych zarejestrowanych Użytkowników wraz z oznaczeniem, jakie dane zostaną udostępnione.

4. Kontakt do administratorów

sekretariat@tpn.pl, 18 20 23 200

5. Zmiana regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.